Facebook Page: Blu Cambodia Search:
ខ្ទះអាំង 203
CODE:2786

US $19

ចង្ក្រានអាំងសាច់ 2ជាន់
CODE:2765

US $25

ចង្ក្រានអាំងសាច់ BBQ138
CODE:2748

US $35

ចង្ក្រានអាំងសាច់ ប្រើខ្យូង BBQ Wing
CODE:2740

US $29

ចង្ក្រានអាំងសាច់ ប្រើខ្យូង X
CODE:2570

US $19

ចង្ក្រានអាំងសាច់ ប្រើខ្យូង ខ្នាតតូច
CODE:2569

US $9

ចង្ក្រានអាំងសាច់ ប្រើធ្យូង M
CODE:3072

US $11

ចង្ក្រានអាំងសាច់ ប្រើធ្យូង S
CODE:3071

US $9

ចង្ក្រានអាំងសាច់ អគ្គិសនី DS-6048 1500W
CODE:2595

US $25

ចង្ក្រានអាំងសាច់ អគ្គិសនី DS-6048 1700W
CODE:2596

US $30

ចង្ក្រានអាំងសាច់ អគ្គិសនី SS-G7
CODE:2608

US $35

ចង្ក្រានអាំងសាច់ប្រើខ្យូង ប្រអប់
CODE:2633

US $18

ចង្ក្រានអាំងសាច់ហ្គាស CI-24N
CODE:2783

US $25

ចង្ក្រានអាំងសាច់អគ្គិសនី DLD-006
CODE:2594

US $19

ដែកដោតសាច់ចង្កាក់
CODE:2572

US $0.15

ដែកអាំងត្រី
CODE:2571

US $2

ដែកអាំងត្រីលើចង្ក្រានថាច់
CODE:2654

US $5

ថាសអំាងសាច់ Maxsun
CODE:2615

US $15

ថាសអាំងសាច់ ព័ណខ្មៅ
CODE:2035

US $4

ម៉ាស៊ីនហាលសាច់អគ្គិសនី
CODE:2601

US $29